Privacyverklaring

Privacy verklaring

ACP International

ACP International gevestigd aan Het Weerijs 52, 8253 PP Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Suzanne Zoeteman is de Functionaris Gegevensbescherming van ACP International. Zij is te bereiken via suzanne@acpi.nl

Contactgegevens
ACP International 
Sassenpoort 8
8253 TC Dronten 
+31 321 385060
info@acpi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ACP International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Functie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- KVK nummer
- BTW nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ACP International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- ACP International analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ACP International gebruikt op haar website (www.acpi.nl) functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ACP International gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Computerprogramma’s of -systemen
Computerprogramma's of -systemen die ACP International gebruikt zijn:

OFFICE 365
Toegang: medewerkers ACP International, Huijbrechts Automatisering

PAFIN
Toegang: medewerkers ACP International, Huijbrechts Automatisering

OUTLOOK
Toegang: medewerkers ACP International, Huijbrechts Automatisering

ONLINE BACKUP PROGRAMMA 
Toegang: directie ACP International, Huijbrechts Automatisering

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Na het beëindigen van een overeenkomst of relatie wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op de server beveiligd opgeslagen. Natuurlijk kunt u via suzanne@acpi.nl een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ACP International wettelijk moet worden bewaard voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Ook kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, en/of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Ook kunt u ACP International vragen om uw gegevens over te dragen aan u of een andere, door u genoemde organisatie. U kunt uw verzoek mailen naar suzanne@acpi.nl. 

Delen van persoonsgegevens met derden
ACP International verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ACP International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met suzanne@acpi.nl.