ACP en duurzaamheid

Image
ACP Polar kruisvoet

1. Een duurzaam eindproduct

Het verlengstuk van uw MVO beleid begint bij ACP. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ontwikkelingen en duurzame innovaties op het gebied van componenten voor meubels en industrie nauwkeurig in de gaten te houden en daarin een voortrekkersrol te nemen. We zijn er trots op een bijdrage te leveren aan de fabricage van een duurzaam eindproduct die de gebruiker voor vele jaren van nut zal zijn. Daarom zijn al onze producten gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen van ANSI/BIFMA en aan de Europese verordeningen en richtlijnen: REACH en Rohs.

REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen en is een Europese verordening voor chemische stoffen. De verordening is opgesteld om gezondheidsrisico's bij gebruikers te minimaliseren. Een bedrijf dat chemische stoffen produceert of verwerkt moet de risico's van al deze stoffen kennen en maatregelen treffen om de risico's te beheersen. Ook geldt er een informatieplicht om gebruikers te informeren over de mogelijke risico's. ACP International verwerkt zelf geen chemische materialen of substanties. Niettemin hebben wij al onze leveranciers geïnformeerd over REACH en hebben wij hen gevraagd om te voldoen aan al hun verplichtingen, inclusief het registratierecht, die voortkomen uit de regelgeving.

ROHS

De RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) is een Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur moet beperken. De stoffen binnen de richtlijn mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien ze blijven onder de vermelde maximum concentratie (gewichtsprocent) van het homogene materiaal: Lood (0,1%), Kwik (0,1%), Cadmium (0,01%), Zeswaardig Chroom (0,1%), Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%), Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1%).

ACP International verwerkt alleen halffabricaten waarvan onze leveranciers verklaren dat deze - voor zover zij dit kunnen controleren - voldoen aan de richtlijnen van Rohs. 

ANSI

ANSI (American National Standards Institute) is een organisatie die zich inzet voor het ontwerpen van kwaliteitsnormen die worden gebruikt om zowel de kwaliteit van het Amerikaanse leven te verbeteren als het concurrentievermogen tussen Amerikaanse bedrijven te vergroten. Er zijn meer dan 1.200 ANSI-goedgekeurde normen opgesteld om consumenten, het personeel als geheel en het grote publiek te beschermen. ANSI is ook verantwoordelijk voor de eerste Amerikaanse standaardveiligheidscode, gepubliceerd in 1921, waarin het belang wordt beschreven van zowel hoofdbescherming als oogbescherming voor industriële werknemers.

BIFMA

BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacturer’s Asscociation) is een non-profitorganisatie die is opgericht met het doel om  normen te creëren die een veilige werkomgeving bevorderen, BIFMA produceert normen die specifiek van toepassing zijn op meubilair  en lobbyt ook voor wetgeving die kantoormeubilair veiliger maakt voor werknemers en consumenten.

Ansi / Bifma Stoelentest

Om te bepalen of een meubel of meubelonderdeel voldoet aan de gecombineerde normen van zowel ANSI als BIFMA, wordt het aan een reeks tests onderworpen. Deze tests bepalen vervolgens weer hoe veilig, functioneel en duurzaam het betreffende meubel of meubelonderdeel wel of niet kan zijn. Na het testen worden alleen de meubels goedgekeurd die aan de ANSI / BIFMA-normen voldoen.

 

Image
ACP International Dronten duurzaam ondernemen

2. Mens en milieu

Milieubewuste keuzes in middelen en materialen zijn goed voor mens en milieu. Ze dragen bij aan een betere gezondheid van de werknemers, verbeteren de veiligheid op de werkvloer, ontlasten het milieu en beperken onnodige kosten.

  Het bedrijfspand van ACP is bijvoorbeeld duurzaam gebouwd. Diverse maatregelen die in het kader van duurzaamheid zijn genomen zijn: 

  • 
Ventilatie met warmte terugwin-systeem
  • Hoge isolatiewaarden dak, gevels en vloeren
  • 
Toepassing van uitsluitend FSC hout

  • LED verlichting

  • Zonnepanelen 
  Image
  ACP International en duurzaamheid

  3. Relatiebeheer en sociaal personeelsbeleid

  ACP werkt graag aan duurzame, bestendige relaties op basis van wederzijds erkende belangen en met het oog op de lange termijn. Hieruit voort vloeit ook een sociaal personeelsbeleid. ACP zoekt graag de samenwerking met gemeente, werkleerbedrijven of andere sociale initiatieven om een basis te bieden aan mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt, een beperking, senioriteit of langdurige werkeloosheid. 

  In de werkomgeving van ACP spelen veiligheid, comfort en gezondheid van medewerkers als individu een belangrijke rol. Ergonomische werkplekken en efficiënte bedrijfsprocessen bevorderen het plezier en de productiviteit van onze mensen. 

  ACP is van mening dat fitte en gezonde werknemers een positief effect hebben op het succes van de organisatie. Dit uitgangspunt heeft er toe geleidt dat er voor onze medewerkers een diverse zaken worden gefaciliteerd zoals:

  • zit/stabureau’s
  • ruimte voor standup meetings
  • ergonomische stoelen en werkplekken
  • schone, verzorgde kantoren
  • clean-desk policy
  • sportruimte met fitness-apparatuur en douches
  Image
  ACP International Erkend Leerbedrijf

  4. Erkend leerbedrijf

  ACP is een erkend leerbedrijf 
  Wij leiden studenten op in de praktijk en bieden ze een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. Door deze praktijkervaring krijgt de student een betere kans op de arbeidsmarkt en levert ACP indirect een bijdrage aan de toekomst van technisch vakmanschap.

  erkendleerbedrijf.png